Privacybeleid

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via het platform van traiteurfriso.nl. Traiteur Friso  is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Wij houden ons daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wat verwerken wij en waarom

Traiteur Friso verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Klantenservice

Als je contact opneemt met ons, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Marketing berichten

Wij verwerken geen gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen.

4. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Wij maken namelijk gebruik van cookies voor functionele doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app IDs
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Websitetaal

Hoe lang wij gegevens bewaren

Traiteur Friso zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens niet langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Traiteur Friso verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met anderen

Traiteur Friso verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou,  om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Traiteur Friso blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@traiteurfriso.nl. Traiteur Friso zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Traiteur Friso neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Traiteur Friso
Axelsestraat 59B
4537 AC Terneuzen
T. 0115 611 630
F. 0115 610 107
Mail: info@traiteurfriso.nl